první určovali cestu a vymýsleli úkoly

první určovali cestu a vymýsleli úkoly