Alianční týden modliteb

08.01.2017 18:00


ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB SE KONÁ OD 8. DO 15.1. 2017

 

Téma : "... aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých"

 
Setkání vždy od 18.00 hodin
 
Pondělí 9.1.   Sbor Církve adventistů s.d., Křičkova 13
                      farářka CČSH  Eliška Raymanová
                     Děti, které neslyšely evangelium
 
Úterý 10.1.      Sbor Církve bratrské, Poštovní 10
                         farář Pravoslavné církve Miroslav Vachata              
                        Děti vystavené tlakům tohoto věku
 
Středa 11.1.     Pravoslavná církev, Chrám Povýšení Sv. Kříže, Zámecké nám.
                        farář ČCE  Dan Páleník
                        Za zdravé rodinné prostředí a láskyplné vztahy
 
Čtvrtek  12.1.  Církev Apoštolské církve - Církev bez hranic, Školní 2
                        (nad "Levné knihy", 1.p.)
                       kazatel CASD  Zbyšek Jonczy
                      Vyučování dětí ve sborech a církvích
 
Pátek  13.1.     Sbor  Českobratrské církve evangelické, J. V. Sládka 16
                        farář ŘKC Jan Blaha
                      „Taizé“ farář ŘKC Václav Čunek
                       Duchovní výchova dětí v rodině
 
Sobota 14.1.   Sbor Církve československé husitské, Českobratrská 22
                       pastor AC-CBH Marek Janovský
                       Děti znevýhodněné
 
Neděle 15. 1.        Církev římskokatolická, sál děkanství - fara, Zámecké nám.
                            farář ŘKC Michael Martínek
                            Děti strádající ve světě
 
 
Součástí každého vešera je i finanční sbírka na podporu projektu ČEA.