Sbor

Biblická hesla na rok 2019:
 

Sbor: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Filipským 4,4)

BesídkaNauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! (Žalm 143,10)

Dorost: O tom co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. (Skutky 4,20)

SeniořiPojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11,28)

Sboreček: Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1. Korintským 10,13)

Sborové aktivity: Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. (Matouš 28,18)